Veterinaris assessors
de la qualitat de la llet

ESTUDIEM EL TEU CAS I ET PREPAREM UNA SOLUCIÓ PERSONALITZADA.

Veterinaris assessors
de la qualitat de la llet

ESTUDIEM EL TEU CAS I ET PREPAREM UNA SOLUCIÓ PERSONALITZADA.

Fila de vaques menjant pinso.

Veterinaris assessors de la qualitat de la llet

SANITAT DE BRAGUERS EN VAQUES, OVELLES I CABRES

Q-Llet SLP és una empresa de serveis veterinaris centrada en la qualitat de llet. La nostra activitat està orientada a l’assessorament de les explotacions lleteres per a la prevenció de mamitis, millorant la salut de braguers del ramat, la qualitat de la llet produïda i la rendibilitat de les explotacions.

 

Des del 2005, Q-Llet SLP ofereix assessorament en salut de braguers, disseny i manteniment de màquines de munyir i equips de fred, disseny i manteniment d’instal·lacions, formació del personal de munyida, seguretat alimentària, benestar animal, etc. És a dir, en tots aquells àmbits que d’una manera o una altra poden tenir repercussió en la qualitat de la llet.

ELS SERVEIS DE Q-LLET

L’equip de veterinaris de Q-Llet estem especialitzats en la qualitat de la llet i en el diagnòstic i tractament de les mastitis tant en vaques, com en ovelles i en cabres. Però també et podem ajudar en altres aspectes.

Icona braguer

Diagnòstic de problemes de mamitis i qualitat de llet

El primer pas és identificar correctament l’origen del problema: amb analítiques de llet, revisant el maneig de la munyida, verificant els equips de munyida i valorant el nivell d’higiene de les instal·lacions.

Icona segell de qualitat

Revisió d’equips de munyida i refredament de la llet

La màquina de munyir és una peça fonamental en la producció de llet de qualitat. Cal que funcioni correctament els 365 dies de l’any i per això revisem periòdicament el funcionament de la màquina de munyir.

Icona docent

Formació continuada del personal de munyida

Si volem produir llet d’alta qualitat necessitem treballadors qualificats, que coneguin la importància de les tasques que fan diàriament. A Q-Llet apostem per a la formació continuada del personal.