Qualitat és rendibilitat: bona llet, bon negoci!

Qualitat de llet

Control de mamitis

Assessorament a tots nivells

Formació de personal

La sala de munyir, el cor de la granja

Disseny i manteniment: claus per maximitzar el rendiment i la salud de braguers

A les vaques els hi agrada la rutina

La qualitat és el fruit d'establir bones rutines

Benestar animal, higiene i productivitat

Q-LLET: confiança, tranquil·litat, implicació

Q-LLET SLP és una empresa de serveis veterinaris centrada en la Qualitat de Llet. La nostra activitat està orientada a l’assessorament de les explotacions lleteres per a la prevenció de mamitis, millorant la salut de braguers del ramat, la qualitat de la llet produïda i la rendibilitat de les explotacions.

L’experiència és un grau

Des del 2005, Q-LLET SLP ofereix assessorament en salut de braguers, disseny i manteniment de màquines de munyir i equips de fred, disseny i manteniment d’instal·lacions, formació del personal de munyida, seguretat alimentària, benestar animal, etc. És a dir, en tots aquells àmbits que d’una manera o una altra poden tenir repercussió en la qualitat de la llet.