Prat amb vaques pasturant.

Inici >> Serveis

Primer pla de dues vaques menjant pinso.

Serveis veterinaris amb anys d’experiència

VOLEM DONAR SOLUCIONS A LES TEVES NECESSITATS

Amb més de 20 anys d’experiència, l’equip de veterinaris de Q-Llet estem especialitzats en la qualitat de la llet i en la millora de la sanitat mamaria tant de vaques, ovelles com de cabres. La prevenció és el punt clau i la nostra manera de treballar. Auditem tots els factors de risc i els processos que afecten la mamitis i a la qualitat de la llet i et donem solucions.

TOTS ELS SERVEIS DE Q-LLET

Estudiem el teu cas i et preparem una solució personalitzada.

Mans amb uns gunts verds treient llet d'una vaca i posant-la en un tub d'assaig.

Diagnòstic de problemes de mamitis i qualitat de llet, i implantació de mesures correctores

El primer pas és identificar correctament l’origen del problema: amb analítiques de llet, revisant el maneig de la munyida, verificant els equips de munyida i valorant el nivell d’higiene de les instal·lacions. Un cop diagnosticat el problema definim l’estratègia a seguir i comencem amb la seva implantació.

Fila de màquines de munyir a punt.

Revisió d’equips de munyida i refredament de la llet

La màquina de munyir és una peça fonamental en la producció de llet de qualitat. Cal que funcioni correctament els 365 dies de l’any i per això revisem periòdicament el funcionament de la màquina de munyir (revisions estàtiques i dinàmiques) i implantem un protocol de manteniment de tots els equips.

Sala de munyir rodona amb les vaques en cercle.

Assessorament en disseny i manteniment d’instal·lacions per als animals i centres de munyida

La higiene i el confort dels animals és el punt de partida en la prevenció de la salut de braguers. Assessorem els nostres clients en el disseny d’instal·lacions per tal de maximitzar confort, higiene i productivitat, i s’implanten els protocols necessaris per al correcte manteniment de les mateixes.

Braguer d'una vaca amb la màquina de munyir enxufada.

Formació de personal de munyida

“La llet la produeixen les vaques. La llet d’alta qualitat la produeixen les persones que treballen amb les vaques”

 

Si volem produir llet d’alta qualitat necessitem treballadors qualificats, que coneguin la importància de les tasques que fan diàriament. A Q-Llet apostem per a la formació continuada del personal de munyida amb material audiovisual pràctic i senzill sobre la importància de cada pas a la rutina de munyida.

Ramat d'ovelles

Millora de la qualitat de la llet tant en oví com en cabrum lleter

La salut de mamella als petits remugants té un impacte directe i molt important en la producció de llet i en la qualitat de la llet. A Q-Llet tenim experiència contrastada en programes de millora de qualitat de la llet tant en oví com cabrum lleter. Verifiquem i ajustem el funcionament de la màquina de munyida i realitzem auditories de rentats de les sales de munyida. Una altra àrea important és el disseny de rutines de munyida i el maneig epidemiològic de dades de control lleter.

Ordinador amb una guia impresa al costat.

Implantació de Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene

La seguretat alimentària del producte es un pilar fonamental en el concepte de qualitat. Amb la implantació de Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene assessorem als nostres clients per a maximitzar la seguretat del producte i adaptar-se a la legislació vigent.

Primer pla d'un microscopi amb un placa.

Assessorament genètic

Aconseguir un progrés genètic no és una feina que s’aconsegueixi en un únic dia, ja que hi ha molts factors que intervenen i que nodreixen tot un sistema de dades vetllat en el nostre cas, pel control lleter oficial. Es fan plans a mida en funció de les necessitats de la ramaderia i dels seus objectius genètics.

Esquena d'un docent que s'adreça a una classe.

Formació per a veterinaris en Qualitat de Llet

Per a tots aquells veterinaris que vulguin ampliar els seus coneixements en qualitat de llet, i així poder oferir nous serveis als seus clients, oferim programes de formació a mida. La nostra formació va adreçada a cobrir tots aquells aspectes que tenen influència en la qualitat de llet: rutines de munyida, revisió d’equips de munyida, gestió de dades (RCS individual, mamitis clíniques, etc.), disseny i manteniment d’instal·lacions,…